Go to content
CEO Terje Bøe sammen med olje- og energiminister Tord Lien og representanter fra Kunnskapsparken i Bodø

CEO Terje Bøe presenterte Rapp Bomek AS på PETRO 2015

Under PETRO 2015 i Harstad presenterte CEO Terje Bøe Rapp Bomek som en eksempelbedrift fra Levert rapporten fra Kunnskapsparken i Bodø som ble publisert samme dag. 

PETRO-konferansene som arrangeres hvert andre år, har fått ry som den viktigste konferansen for tema knyttet til nordområdene. I år besøkte over 250 stykker og listen over foredragsholdere inneholdt olje- og energiminister Tord Lien, flere toppledere i oljeselskaper og representanter fra leverandørindustrien, deriblant CEO Terje Bøe i Rapp Bomek AS. 

Det er Kunnskapsparken Bodø som i samarbeid med Statoil som står for årets Levert-rapport. Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen (i omsetning og årsverk), og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvor i Nord-Norge leveransene til petroleumssektoren har funnet sted.

Du kan laste ned eller lese rapporten på Kunnskapsparken Bodø