Go to content

CFO

Vi søker erfaren leder til stillingen CFO.

Rolle/ansvar/utfordringer:

 • Overordnet ansvar for ledelse og utvikling av selskapets økonomi- og finansfunksjon
 • Nøkkelrolle i konsernets videre utvikling og resultatforbedring
 • Bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser
 • Videreutvikle arbeidsprosesser og effektivisere bruken og utnyttelsen av IT og ERP
 • Overordnet ansvar for HR og IT avdelingen
 • Videreutvikle organisasjonen og kommunisere tydelige forventninger til kvalitet på input og prognoser
 • Ansvar for og kontroll på KPI tallene som rapporteres internt og eksternt – salg EBIT, cash flow, forecast osv.
 • Beslutnings- og lederstøtte
 • Likviditetsstyring, cash management, finansieringsstrategi
 • Bygge gode modeller for håndtering av økonomisk styring og rapportering i samspillet salg, operation, finans

Krav til formell bakgrunn:

 • Siviløkonom/MSC/MBA eller tilsvarende
 • Arbeidserfaring/kompetanse:
 • Minimum 10 års erfaring innen økonomi og ledelse
 • Erfaring fra tilsvarende rolle (prosjektorientert industri og produksjonsvirksomheter)
 • Erfaring i likviditetsstyring og administrasjon av konsernkontoløsninger
 • Må ha dokumenterte lederegenskaper
 • Erfaring med rapportering til styre/styresekretær konsern
 • Erfaring med kontroll, revisjon, rutinearbeid
 • Må ha forståelse for og gjerne erfaring i digitalisering og effektiv bruk av IT

 Lokalisering:

 • Bedriften har i dag kontorer i Bodø, Oslo og ved Kapp. CFO vil primært sitte i Bodø.

Søk på stillingen her.