Go to content

QA-Director

QA-Director skal koordinere, overvåke og revidere alle operasjonelle og strategiske aktiviteter innen kvalitet og HMS.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Identifisere krav til kvalitet og HMS fra markedet og kunder basert på den til enhver tid gjeldende salgs- og markedsstrategi
 • Overordnet ansvar for QA og HMS system og anvisning av systemforbedringer
 • Overordnet ansvar for interne og eksterne revisjoner
 • Bistå og veilede salgs- og prosjektavdelingen med nødvendig QA og HMS dokumentasjon
 • Bistå øvrige avdelinger med å bygge kvalitet i sine respektive arbeidsprosesser
 • Budsjettansvar for QA og HMS området
 • Medlem i ledergruppen

Mål/KPI’er              

 • Godkjente 3. parts QA- og/eller HMS-revisjoner
 • Andel avvik lukket innen frist
 • Kostnader iht. vedtatte budsjetter

Utdanning

 • Bachelorgrad eller master innen kvalitets fag. Ønskelig med utdannelse eller kursing innen HMS

Arbeidserfaring/kompetanse

 • Tidligere erfaring fra tilsvarende rolle QA ledelse med ansvar også for HMS
 • Erfaring fra internasjonalt produksjonsselskap.
 • Fordel med erfaring fra enten olje og gass eller bygg og anlegg
 • God forståelse for ledelsessystemer

Suksesskriterier

Deltagende i ledergruppen, og det forventes at en er med på å løfte den totale strategiplanen for selskapet. Ønskelig med mer helhetlig lederteam, være med på å utvikle bedriftskulturen mot et felles team, bort fra avdelingsteam tankegang.

Reising

Noe reiseaktivitet må påregnes, estimert til +/- 50 reisedøgn pr år.

Rapporterer til: Terje Bøe, CEO


Det må også påregnes bakgrunnssjekk.

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no

Søk på denne stillingen