Go to content

Sales Manager Civil

Ansvar:

 • Totalansvar for salg innenfor området Sivil (bygg, anlegg, infrastruktur) samt annet tildelt salgsansvar som grenser til Sivil området. Dette inkluderer budsjettansvar for området)
 • Personalansvar for salgspersonale på avdeling Kapp
 • Utarbeide og vedlikeholde markedsplaner for området
 • Lede salgspersonale for Sivil til å møte bedriftens krav til salgsmål, i henhold til gjeldende lover og regler, bedriftens prosedyrer, retningslinjer og anvisninger
 • Kundegrensesnittet innen sivil fra marked / prospekt-fase til overlevert salg til prosjekt / kunde

Hovedoppgaver:

 • Ledelse av enkelttilbudsprosjekter og salgsportefølje. Dette innebærer:
  • Sørge for at område har tilstrekkelig markedsoversikt til å posisjonere selskapet for de salgsmuligheter som er strategiske, økonomiske og passende for bedriftens kunnskap, produkter og tjenester
  • Lede, utvelgelse og deltagelse i RFQs inkludert prising, forhandlinger etc. for større prosjekter
  • Sørge for at tilbudsporteføljen følges opp og status holdes oppdatert i bedriftens CRM og/eller ERP system
  • Utstrakt kontakt med nye og eksisterende kunder og marked
 • Bidragsyter for utvikling og gjennomføring av strategien innen områdene:
  • Markedsstrategi og utvikling
  • Salgsstrategi og utvikling
 • Kommersielt ansvar for forhandlinger
 • Støtte og samarbeide på tvers av avdelingene innenfor salg- og prosjektleveranser

Utdanning:

 • Utdanning på høyskole- / universitetsnivå innen byggfag eller maskin/mekanikk/mekatronikk/maritime studier.
 • Lang arbeidserfaring fra tilsvarende stilling/ansvarsområde kan kompensere for manglende utdanning.

Arbeidserfaring/kompetanse (ikke alle punkter må være oppfylt):

 • Dokumentert salgserfaring ift. salg av totalprosjekter innen Sivil-området
 • Dokumenterte salgsresultater innen salg av tekniske produkter
 • Dokumentert ledererfaring, gjerne fra avdeling eller teknisk team
 • Erfaring fra prosjektgjennomføring innen bygg- og anleggsbransjen er en fordel
 • Bakgrunn fra teknisk salg
 • Kommersiell forståelse og god forretningsteft: Kunne lese, forstå og vite bakgrunn for kommersielle betingelser tillagt større entrepriser
 • Erfaring fra forhandling
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Lokalisering:

 • Kapp eller Oslo

Reising:

 • Noe reiseaktivitet må påregnes, estimert til ca. 50 reisedøgn per år.

Rapporterer til:

 • Per Arne Haug, Salgs- og markedsdirektør

Det må påregnes bakgrunns-sjekk.

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no

Søk på denne stillingen