Gå til innholdet

Aasta Hansteen

Gassfunnet Aasta Hansteen (tidligere Luva) i Norskehavet ligger på 1300 meters dyp i Vøring-området, 300 kilometer fra land. 

Den planlagte feltutbyggingen inkluderer en SPAR-platform, som vil være den første av slike installasjoner på norsk kontinentalsokkel. SPAR er en flytende intstallasjon som består av en vertikal søyle fortøyd til havbunnen. 

Platformen er 339 meter høy og veier 70 000 tonn. 

Prosjektet omfatter utvidelse av det Shell.opererte gassanlettet på Nyhamna. Det vil bli gjort forberedelser for sammenkobling av eksisterende og fremtidige funn i området. 

(Kilde og foto: www.statoil.com)