Gå til innholdet

Grimstadporten tunnel

Grimstadporten er en tunnel på E18 i Grimstad kommune i Agder. Tunnelen er 552 meter lang og den ble åpnet som en del av motorveien mellom Arendal og Grimstad i 2000. I november 2017 startet arbeidet med rehabiliteringen av tunnelen. 

I rehabiliteringsprosjektet har Rapp Bomek levert og montert brannklassifiserte dører og luker til tunnelen og tekniske bygg i februar 2018.