Gå til innholdet
Bilde: Linkarkitektur/Norconsult

Ny kontrakt mot sykehussektoren- stor leveranse til Hammerfest sykehus

I perioden2022 til 2024 skal Rapp Bomek levere spesialtilpassede branndører til Hammerfest sykehus. Helsesektoren er et viktig satsningsområde for Rapp Bomek innenfor produktleveranser- og installasjonstjenester. Rapp Bomek har inngått en avtale med Consto Nord AS som er hovedentreprenør for byggingen av det nye sykehuset. 

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnerehabilitering. Det skal gjennomføres investeringer på NOK 2,6 mrd. over en femårsperiode og sykehusbygget blir på drøyt 33.000 kvadratmeter. Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi. Rapp Bomek skal levere dører for NOK 5 mill. til prosjektet og vil også bidra på installasjonsarbeidet.

 

Det nye sykehuset baseres seg på en samarbeidsmodell mellom Helse Nord RHF, Hammerfest kommune, Sano og UiT – Norges arktiske universitet (UiT). Samarbeidsmodellen gjør nye Hammerfest sykehus unik i nasjonal sammenheng. 


– Vår leveranse til Hammerfest er en ny god attest på at vi har gode produkter og tjenester å tilby i forbindelse med dørbehov på sykehus og omsorgsbygg. Vi ser fram til det videre samarbeidet med Consto på dette prosjektet, sier Marius Stormoen, ansvarlig for Prosjekt og Service i Rapp Bomek. 

 

– Et tett leverandørsamarbeid for denne type prosjekter vil være svært viktig og er et ubetinget suksesskriterie. I den innledende fasen på Hammerfest sykehus har vi hatt god dialog med Rapp Bomek om produktløsningene, og 
vi ser frem til samarbeid rundt leveranser og installasjon, sier prosjektleder Rolf Johnny Nilsen i Consto Nord AS.

Consto Nord AS erfarer et økende behov for kombinasjonsprodukter på brann- og sikkerhetsdører/vinduer til omsorgsbygg, men også til offentlige bygg som forsvarsbygg, flystasjoner og andre prosjekter relatert til infrastruktur.