Gå til innholdet

Rapp Bomek med ny leveranse av eksplosjonssikre dører til teknologigiganten Samsung

Da Samsung skulle utvide sin fabrikk for produksjon av bilbatterier i Ungarn, ble Rapp Bomek på ny kontaktet for å levere eksplosjonssikre spesialdører.

Samsung SDI utvider nå produksjonskapasiteten på elbilbatterier og investerer 1,2 milliarder euro i sin fabrikk i Ungarn. Årlig produseres det om lag 50 000 litiumion-batterier til elektriske biler. Gjennom utvidelsen blir anlegget på 330 000 kvadratmeter og vil skape 1200 nye arbeidsplasser.

 

Ny tillit

I 2020 ble Rapp Bomek kontaktet av Samsung Engineering som er ansvarlig for utvidelsen av batterifabrikken i Ungarn, og som skulle bestille flere eksplosjonssikre spesialdører til utvidelsen. Samsung har tidligere benyttet tilsvarende dører fra Rapp Bomek i forbindelse med byggingen av batterifabrikken i 2018.

 

Strenge krav til brannsikkerhet

Eksplosjonsdørene som er bestilt har spesialmål og blir installert mot slutten av 2020. De skal benyttes til laboratorierom. Produksjon av batterier er forbundet med høye temperaturer og kravet til sikkerhet er svært høyt. Spesialdørene må oppfylle strenge krav til brann og eksplosjon og er brannklassifisert som A60, dette innebærer at de skal tåle å stå imot brann i minst 60 minutter. Dørene er også lydisolerte i henhold til kundens krav.

 

Positive tilbakemeldinger

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på de pneumatiske skyvedørene vi leverte i 2018, og er svært fornøyde med at Samsung velger å bestille flere spesialdører fra oss. Leveransen til Samsung er et godt eksempel på at Rapp Bomek kan levere spesialløsninger til fabrikkanlegg på land med særskilte behov, forteller Hugo Henriksen, Salgssjef i Rapp Bomek.

 

Denne leveransen til Samsung er også med å befeste oss som en leverandør innenfor sikkerhets- og branndører i

Europa forteller Kurt Kristoffersen, CEO i Rapp Bomek.

 

I tillegg til å tilby spesialdører av høy kvalitet, bistår Rapp Bomek også i planleggingsfasen med servicetjenester som installasjonstilsyn, igangkjøring og reservedeler.