Gå til innholdet

Slik utfører du riktig service og vedlikehold på branndører

Brann kan ta liv. Det er ikke bare flammenes varme, men tettheten av røyken. Branndører er designet for å forsinke spredning av ild og forhindre røyk, slik at mennesker får mer tid til å evakuere og redde liv. Eller gjør de det? Nylig installerte og sertifiserte branndører redder liv. Men etter måneder og år med slitasje kan egenskapene reduseres, med mindre det blir utført riktig service og vedlikehold på dørene.

Hva er riktig service og vedlikehold? 
For å kunne yte maksimalt når det er nødvendig, er det viktig at branndørene er fullt funksjonelle. Dette betyr at de til enhver tid skal fungere på samme måte som når de opprinnelig ble sertifisert. Dette er bare mulig dersom det blir utført regelmessige kontroller og rutinemessig vedlikehold på branndørene. Hvor ofte dette skal gjøres avhenger av hvor døren står og hvordan den brukes. En branndør inn til kantinen som daglig brukes av hundrevis av mennesker, vil ha mer slitasje enn en nødutgang i toppetasjen som nesten aldri blir brukt. 

Regelmessig kontroll og rutinemessig vedlikehold vil redusere behovet for reparasjoner, men ikke utelukke dem helt. De fleste deler på en branndør, alt fra pakninger, låsekasser, hengsler og håndtak, til dørlukkere, bremser og pneumatiske systemer kan repareres, men i noen tilfeller er det mer effektivt å bytte delen. 

Snakk med en ekspert 
Vi anbefaler at reparasjoner og utskifting av deler utføres av kvalifisert personell, som kan sikre at branndørene settes tilbake i full driftstilstand i tråd med den opprinnelige branndørklassifiseringen. 

Når skal en branndør byttes ut? 
Selv om de fleste delene på en branndør kan kontrolleres, repareres og byttes ut og gjøre den fullt fungerende, hender det noen ganger at skadene er så kritiske at hele døren må byttes ut. Skader på dørbladet som for eksempel bøying/deformasjon eller omfattende rust, er hovedårsaken til at en branndør må byttes. Selv branndører av høyeste kvalitet kan få kritiske skader eller uvanlig slitasje. 

Branndørkampanje for offshoreindustrien 
Fra 1. september til 31. desember 2020 kjører Rapp Bomek en kampanje «Check – Repair – Replace», som fokuserer på viktigheten av service og vedlikehold av branndører. I kampanjen oppfordres offshoreindustrien til å sjekke, reparere og erstatte branndørene for å redde liv.