Gå til innholdet

Nytt og unik sikkerhetsvindu – eneste i sitt slag i verden

Rapp Bomek har i samarbeid med Modum Glassindustri og med bistand fra blant annet SINTEF, utviklet et sikkerhetsvindu som tåler prosjektiler, eksplosjoner og innbrudd til de høyeste sikkerhetsklasser. Dette er vi alene i verden om å kunne tilby.

Det finnes i dag sikkerhetsvinduer på markedet med ulike funksjoner, noen er utviklet for å tåle eksplosjoner, andre er innbruddsikre og tåler hærverk, og andre igjen kan stå imot prosjektiler. Man skulle kanskje tro at det var mulig å sette disse glassene utenpå hverandre og oppnå total effekt, men det ville i tilfelle ført til at de enkelte glassenes egenskaper endret seg.

– Vår oppgave var å få bakt alle de ønskede egenskapene inn i ett vindu, og det er det som er nytt og unikt med vårt produkt, forklarer Kurt Kristoffersen, administrerende direktør i Rapp Bomek. Vinduet vi har utviklet tilfredsstiller alle tre kravene, det vil si et komplett vindu der karm, ramme og glass tåler alle belastningene.

Står imot bilbomber og NATO-ammunisjon
Metoden forskerne la til grunn var å lage modeller og simulere belastningen fra eksplosjoner, skudd og hærverk. Etter gjentatte tester og analyser kom man til slutt frem til et design som gjennom simulering klarte å motstå belastningene. Deretter ble det laget prototyper av vinduet og utført tester.

 – Simuleringer i utviklingsfasen er selvsagt svært viktige og helt nødvendig, men til syvende og sist er det de praktiske testene som avgjør om vinduet holder eller ikke, forklarer Kristoffersen.

Både glasset og vinduet ble montert i en testrigg og skutt på med NATO-ammunisjon som beskrevet i Europeiske teststandarder. I tillegg ble vinduet testet mot eksplosiver i et egenutviklet trykktestanlegg med god hjelp av våpenekspertisen på Nammo Raufoss. Da eksplosivene ble utløst sendte det sjokkbølger med ekstremt trykk mot vinduet, uten at det ga etter.

– Vi har dessuten simulert hva som skjer i en virkelig terroreksplosjon. Først ble vinduene beskutt, for deretter å bli eksplosjonstestet i et trykktestanlegg med trykk tilsvarende den største bilbomben som beskrevet i teststandarden. Det betyr at vinduene tåler bilbomber og liknende, påpeker Kristoffersen.

Høyt gradert produkt
Mange av detaljene rundt det ferdige vinduet er hemmeligstemplet, blant annet tykkelsen. Det forskerne kan røpe er at det dreier seg om et glass som er laminert. I tillegg er vinduet designet for å kunne tilfredsstille krav som er naturlige når det skal brukes i et bygg, slik som blant annet støyreduksjon og U-verdi.

Vinduet er klassifisert i innbruddsikkerhetsklasse RC5 i henhold til Europeiske Standarder og vil følgelig være aktuelt å benytte i bygg der viktige samfunnsoppgaver utføres, slik som politi, brann, kraftverk, sykehus og offentlige kontorer. Eksempelvis er det satt et svært høyt sikkerhetsnivå for det nye Regjeringskvartalet når det gjelder bygningskropp og fasade. Når byggingen av Regjeringskvartalet går i gang neste år, stilles det helt andre sikkerhetskrav enn det som tidligere har vært normalt for denne typen bygg.

– Vi følger selvsagt med på dette prosjektet og mener vi sitter på en løsning som vil være svært aktuell å benytte når Regjeringskvartalet skal bygges, sier Kristoffersen.

Varemerke- og designebeskyttet
Rapp Bomek har ledet oppdraget med å utvikle vinduet og er produkteier. Modum Glassindustri og SINTEF Manufacturing har vært samarbeidspartnere, og med på å utvikle og påvirke hvordan vinduet skal bygges opp, herunder konstruksjonen, dimensjoner og design. I tillegg til flere praktiske tester foretatt i Norge er vinduene også testet av et uavhengig testinstitutt i Tyskland. Høysikkerhetsvinduet har fått navnet PRESSIOTEC og er både varemerke- og designbeskyttet.