Gå til innholdet

Satser offensivt mot byggevarehus og entreprenører

Rapp Bomek har over tid jobbet seg inn i bygg -og entreprenør markedet og har etter hvert tatt en posisjon her. Produksjonen til dette markedet har hele tiden ligget på Kapp på Toten og det har vært drevet som en egen virksomhet i konsernet, men under paraplyen til Rapp Bomek. Virksomheten på Kapp kom opprinnelig fra selskapet Pyrotec og denne merkevaren står fortsatt sterkt i markedet. 

For å forsterke vår posisjon i bygg -og entreprenør markedet har vi derfor valgt å skille ut denne satsningen i ett eget selskap som kommer til drive under merkevaren Pyrotec. Dette mener vi vil tydeliggjøre profilen, og produktene, inn mot dette segmentet og med dette legger vi til rette for tyngre satsning og investeringer i fremtiden.  Selskapet kommer til å ha en omsetning på ca 75 MNOK, ca 40 ansatte og fortsatt produksjon på Kapp. Det vil fortsatt være et tett samarbeid med Rapp Bomek og Pyrotec. 

 

Endringen vil gjelde fra 1. februar 2022.