Gå til innholdet

Troll B

Troll B, en flytende prosess- og overnattingsplattform med betongskrog.

Det tynne oljelaget er mellom 22 og 26 meter i Troll Vest oljeprovins og 11 og 13 meter i Troll Vest gassprovins.

For å utvinne olje fra det tynne laget har det vært nødvendig å utvikle avansert bore- og produksjonsteknologi.

(Kilde: www.statoil.com. Foto: Øyvind Hagen / Statoil ASA)