Gå til innholdet

Universitetssykehuset Nord-Norge(UNN)-Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø utvider med ny A-fløy på ca. 13 000 m2 fordelt på syv etasjer. Den nye A-fløyen skal sikre at UNN opprettholder sin region- og universitetssykehusfunksjon og støtter overgang til daglig behandling.

Rapp Bomek leverte innvendige ståldører til UNN. Vi leverte våre branndører via Nordic Door som hadde ansvaret for å levere dører til dette prosjektet.

Vi startet leveransene i februar 2017 og til sommeren var det levert ca. 130 dører.