Gå til innholdet
rapp-bomek_27i2944-justert

CE merking og DOP

CE merking

 

Alle EU land skal tillate salg av byggevareprodukter som er CE merket. Dette innebærer at offentlige myndigheter ikke kan pålegge ytterligere krav og bevis på produktene. Hovedhensikten med CE merking er med andre ord å sikre like handelsbetingelser i EU's indre marked. Dette betyr også at alle kan drive handel innen EU med samme dokumentasjon. CE merket gir samtidig kundene og forbrukerne en garanti for at produktet er produsert i henhold til harmonisert europeisk standard, og gir i tillegg tydelige referanser til hvilke egenskaper produktene er kvalifisert for. Alle ytterdører har CE merking fra 1. november 2019. 

 

CE merkingen utføres i henhold til de de to harmoniserte standardene NS-EN 14351-1 for vinduer og ytterdører uten brannkrav og NS-EN 16034 som kun gjelder dører med brannkrav. For branndører CE merkes dørene for egenskaper fra begge standardene, mens dører uten brannkrav kun CE merkes etter egenskaper i NS-EN 14351-1.

 

Alle CE merkede produkter skal referere til en DOP (Declaration Of Performance). Dette er det viktigste dokumentet som støtter opp under CE merkingen. En DOP  inneholder fullstendige opplysninger om produsenten, produktet og hvilke egenskaper produktet er kvalifisert for. På alle ytterdører fra Rapp Bomek etter 1. november 2019, finner du CE merket med oppgitte egenskaper. På samme etikett finner du også referanse til hjemmesiden hvor du kan finne DOPen for produktet. Nedenfor finner du linker til alle DOPer for ytterdører fra Rapp Bomek.

 

Det finnes enkelte ytterdører fra Rapp Bomek solgt månedene etter 1. november 2019 uten CE merket. Dette kan enten skyldes tidspunktet for når bestillingen ble lagt eller lagermessige forhold. Du kan uansett være trygg på at dørene er testet og godkjent i forhold til de etterspurte egenskapene.

 

Innerdører kan per i dag ikke CE merkes. Dette skyldes at standarden for innerdører NS-EN 14351-2 fortsatt ikke er harmonisert og publisert av EU kommisjonen. Det er foreløpig ikke oppgitt noe tidspunkt for når dettes skjer, og innerdører kan derfor inntil videre ikke CE merkes.