Gå til innholdet
havvind

Havvind

Markedet for fornybar energi fortsetter å ekspandere med havvind som en av de viktigste kildene til fornybar elektrisitet. 

I motsetning til den typiske bruken av begrepet "offshore" i energiindustrien, inkluderer ofte offshore vindkraft kystnære vannområder som innsjøer, fjorder og skjermede kystområder samt dypere vannområder. 
De fleste vindmølleparker til havs bruker vindturbiner med fast fundament på relativt grunt vann. Fra og med 2020 var flytende vindturbiner for dypere vann i den tidlige dagen av utvikling og utplassering. 

Offshore transformatorstasjoner er et vesentlig element i en offshore vindpark. Vi tilbyr et komplett utvalg av dører som er utprøvd for å tåle de tøffeste miljøer som er motstandsdyktige mot brann, spredning, gass, vann, inntrengning og støy, samt de tøffeste klimaene.