Gå til innholdet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Rapp Bomek AS samler inn og bruker personopplysninger. 

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Rapp Bomek AS (heretter Rapp Bomek) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av produkter og tjenester, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.rappbomek.com.

Personvern er viktig i Rapp Bomeks leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av Rapp Bomek?

Kunde- og leverandøropplysninger

Rapp Bomek behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f), samt § 9 a, b og f (GDPR Artikkel 9 bokstav a og b). 

Personopplysningene lagres i en egen database. Personopplysningene knyttet til inaktivitet i kunde-/leverandørforhold slettes innen fem år etter registrering. Dette gjelder med mindre skriftlig samtykke til fortsatt lagring er gitt.

Forespørsler via nettsiden - kontaktskjema

Ved bruk av skjema «Kontakt oss» på rappbomek.com, bes du om å oppgi navn, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen blir lagret i vårt epost system og i CMS system så lenge det vil være relevant for oss å ta vare på den, for å yte bedre kundeservice. 

Ved bruk av bookingskjema på rappbomek.com, bes du om å oppgi navn, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen blir lagret i vårt epost system og i CMS system og brukes kun til møteavtaler. Informasjonen slettes fortløpende. 

Opplysningene sendt inn via kontaktskjemaer vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor Rapp Bomek. 

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 a (GDPR Artikkel 6 bokstav b).

Webanalyse 

På rappbomek.com samler vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Formålet med dette er å optimalisere nettstedet for å øke brukervennligheten for våre besøkende. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret der i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan på ingen måte spores tilbake til noen enkeltperson. 

Informasjonskapsler (Cookies)

Rapp Bomek benytter seg av informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å bruke nettsiden vår, rappbomek.com, samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.
Cookies er en standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse neste gang du besøker nettsiden.
De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

På våre nettsider benytter vi følgende informasjonskapsler til oppgitte formål:

Kilde: Google Analytics
Formål: Samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter som videre brukes for å forbedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. Det vil si at informasjonen kun sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor disse kommer fra og hvilke sider de besøker.
Informasjonskapsler Google: _ga, _gat, _gid. Les mer om de ulike og deres funksjon hos Google.

Kilde: Rapp Bomek / Wondercode
Formål: Håndtere status gjennom ditt besøk på nettsiden.
Informasjonskapsler: .ASPXAUTH, ASP.NET_Sessionld.

Kilde: Vendemore 
Formål: Samle trafikkinformasjon via annonser (antall klikker, besøk, besøkere, besøkte sider).
Informasjonskapsler: vaim, vlmref, vaid. 

Nyhetsbrev

Rapp Bomek sender ut nyhetsbrev som inneholder nyheter og informasjon om utstillinger og messer via epost. Ved å melde deg på Rapp Bomeks nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer ditt navn og din e-postadresse. Vi benytter oss av tredjepartsløsninger for å håndtere utsendelse av e-postene. Dette medfører at informasjonen som sendes ut, inkludert din e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos tredjeparten så lenge de tar vare på logger for utsendelse. Rapp Bomek forplikter seg til å ikke dele informasjonen din med øvrige parter, samt til å kun benytte den til å sende ut nyheter og annen relevant informasjon som spesifisert ovenfor. Informasjonen vil ligge lagret hos oss fram til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Personopplysninger om mindreårige

Rapp Bomek innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

Behandling av personopplysninger knyttet til jobbsøkere

Ved innsending av CV, søknad og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer. 

I tilfeller der Rapp Bomek benytter leverandør av rekrutteringstjenester vil behandlingen være bundet av databehandleravtale. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking.

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Rapp Bomek, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Det presiseres at jobbsøkere kan få opplysningene slettet når de måtte ønske det.

Informasjonssikkerhet

Vi er opptatt av informasjonssikkerhet, og har implementert rutiner for å sikre konfidensialitet og integritet i våre kunders data. Rapp Bomek har sikringsmekanismer som innebærer både organisatoriske og tekniske tiltak slik som rolle- og tilgangsstyring og krav til innebygget personvern i våre IT-systemer. Materiale som inneholder sensitive personopplysninger eller personnummer og overføres til eller fra Rapp Bomek skal alltid sikres mot innsyn ved hjelp av kryptering.

Dine rettigheter

Rapp Bomeks behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV (GDPR Kapittel III). Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

Rett til innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger 
Rapp Bomek foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. 

Dersom du er registrert i Rapp Bomek systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser. 

Rett til retting og sletting

Dersom Rapp Bomek behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slettet personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt. 

Rapp Bomek skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 27 og 28 (GDPR Artikkel 15, 16, 17 og 20) uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Rapp Bomek skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom personopplysningene blir behandlet i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Vi legger opp til at våre kunder skal benytte sin faste kontaktperson i Rapp Bomek for spørsmål vedrørende Rapp Bomeks behandling av personopplysninger, og disse vil involvere andre i organisasjonen ved behov.

Henvendelser om forespørsler om innsyn, retting og sletting, og avviksmeldinger skal rettes til office@rappbomek.com eller til Rapp Bomek AS, Kvitberget 5, 8012 BODØ.

Endringer i personvernerklæringen

Rapp Bomek forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Rapp Bomek. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Sist oppdatert: 22.06.2018