Gå til innholdet
Rapp Bomek Serviceteam

Installasjon, service og vedlikehold på offshore plattformer

Vårt serviceteam utfører installasjon, montasje, vedlikehold, gjennomfører tester, anbefaler oppgraderinger og foreslår kostnadseffektive forbedringer. Serviceteamet består av over 30 høyt kvalifiserte serviceteknikere med lang erfaring fra offshore arbeid som kan utføre service tjenester på alle typer funksjonsdører, branndører, sikkerhetsdører, systemer og utstyr – uavhengig av produsent. 
Rapp Bomek har utviklet et "Total Agreement"-konsept som benyttes ved mange plattformer og FPSOer for å redusere kostnadene for plattformoperatørene. I dag har vi langvarige rammeavtaler med flere oljeselskaper, på vedlikehold av branndører og branndørsystemer.

Vårt service-konsept

Rapp Bomek har utviklet servicekonseptet “Certified for life”. Dette innebærer at Rapp Bomeks produkter skal holde mennesker og verdier trygge i hele levetiden, i tillegg til å redusere de totale levetidskostnadene.  
   
For mer info eller tilbud ta kontakt med vår serviceavdeling.

Certified for life Infographics